Voor diëtisten

DINETT is een transmuraal netwerk van diëtisten in de regio Den Bosch waar de experts op voedingsgebied samenwerken in de dieetbehandeling, tussen en binnen de lijnen in de zorg. Hierdoor wordt de zorg optimaal geleverd dichtbij en in aansluiting op de behoefte van de patiënt. De continuïteit en kwaliteit van de dieetbehandeling wordt geborgd door de goede afstemming tussen en herkenbaarheid van alle betrokkenen bij de dieetbehandeling.

Werkwijze

DINETT bestaat uit een stuurgroep, werkgroepen en leden.
De stuurgroep vertegenwoordigt een achterban van de verschillende werkvelden en organisaties. Zij komen 4 tot 5 keer per jaar bijeen. Is er mandaat, ondersteuning of afstemming over een gezamenlijke werkwijze nodig, dan wordt dit via de leden van de stuurgroep kort gesloten met hun achterban.

Nieuwe initiatieven worden opgepakt door  werkgroepen van diëtisten. De diverse werkgroepen zijn wisselend van samenstelling.

Jaarlijks wordt een netwerkdag georganiseerd om de achterban te informeren over het beleid en de voortgang in activiteiten. Daarnaast komt circa 3 keer per jaar een digitale DINETT- nieuwsbrief uit.

De website is ontwikkeld om elkaar goed te kunnen vinden. Alle diëtisten, die aangesloten zijn bij DINETT, staan op deze website en zijn d.m.v.  een uitgebreide zoekfunctie te vinden. De informatie wordt door de diëtisten zelf bijgehouden, zodat de meest recente informatie te vinden is.

Het DINETT-overdrachtsformulier is ontwikkeld voor een gestandaardiseerde en veilige overdracht van cliënten. Dit formulier is op de website te vinden achter de login, met een beschrijving  van de procedure.

Aansluiten bij DINETT?

Ben je werkzaam in de regio Den Bosch? Wil jij je inzetten voor een betere samenwerking op voedingsgebied, tussen en binnen de lijnen in de zorg? Meld je dan aan als nieuw lid van DINETT via mailadres secretariaatdinett@jbz.nl

De kosten van het lidmaatschap zijn; eenmalig inschrijfgeld van 10 euro en een jaarlijkse contributie van 10 euro.