Disclaimer

Privacyregels

DINETT doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site actueel en volledig is. Hoewel aan alle pagina’s van de website van DINETT de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. DINETT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onjuistheden op de site aan ons meldt. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.

In het bijzonder vallen links van en naar derden buiten de controle van DINETT, die om die reden voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. DINETT is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

DINETT bezit het auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s, foto- en filmmateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de stuurgroep DINETT.