Voor patiënten

Als u vragen hebt over uw eten en drinken of om medische redenen een dieet gaat volgen kan de diëtist u hierbij helpen.

Hoe werkt de diëtist

Iedereen is anders, daarom is elke behandeling door de diëtist maatwerk. Tijdens het eerste consult zult u daarom veel vragen krijgen over uw gezondheid en medische gegevens, uw leefstijl en eetgewoonten en uw verwachtingen en wensen. Vervolgens maakt de diëtist samen met u een persoonlijk plan en coacht u bij het behalen van uw doelen.

In de vervolgconsulten zal de diëtist uitleg en informatie geven over eten en drinken in relatie tot uw persoonlijk situatie. Samen met u zal worden gezocht naar oplossingen en worden eventuele knelpunten besproken.

Sommige diëtisten zijn extra deskundig op een specifiek gebied, zoals in de behandeling van diabetes mellitus, voedselallergie, kanker, eetstoornissen of de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er diëtisten die adviezen geven aan specifieke groepen mensen, zoals (top)sporters, zwangeren, kinderen. Deze diëtisten zijn middels de zoekfunctie op de website te vinden.

Verwijzing

Diëtisten zijn direct toegankelijk, d.w.z. dat u niet altijd een verwijzing van huisarts of specialist nodig heeft. Of een verwijzing noodzakelijk is, kunt u terug vinden in de gegevens van uw ziektekostenverzekering.

Op deze website vindt u de diëtisten in de regio van ’s-Hertogenbosch, die aangesloten zijn bij DINETT. De website vergemakkelijkt het vinden van de juiste diëtist.

Diëtisten van DINETT werken samen en weten elkaar goed te vinden. Indien nodig zorgen zij voor een passende doorverwijzing.

 Afspraken maken

Dit kan bij diëtisten werkzaam in de eerste lijn. Naast vrij gevestigde diëtisten zijn dit  diëtisten werkzaam bij thuiszorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen, en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De diëtisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken alleen op verwijzing van de specialist.

 Speciale verwijzing

Indien u een verwijzing heeft voor Diabetes, COPD (chronische obstructieve longziekten) of hart- en vaatziekten én uw huisarts heeft u aangemeld bij een zorggroep kan de afspraak alleen gemaakt worden met een diëtist die is aangesloten bij de betreffende zorggroep. Informatie over zorggroepen vindt u onder de kop “informatie”.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering vergoed. De kosten worden verrekend met uw eigen risico. Zorgverzekeraars hebben in een aantal aanvullende zorgverzekeringen een extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw ziektekostenverzekering. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

 Opleiding

Diëtisten van DINETT hebben een vierjarige hbo-opleiding voeding en diëtetiek afgerond en beschikken over voldoende werkervaring. Zij  zijn verplicht het vak bij te houden en na- en bijscholingen te volgen. Tevens voldoen zij aan de kwaliteitsnormen en zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.