Over zorggroepen

Zorggroepen zijn organisaties van, in hoofdzaak eerstelijns, zorgaanbieders die met zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten om de chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren en uit te voeren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In het gebied van het  DINETT netwerk zijn de volgende Zorggroepen actief:

Binnen de zorggroep werkt de huisarts samen met een praktijkondersteuner en andere zorgverleners zoals diëtisten, podotherapeuten en apothekers.

Zorggroepen hebben met de ziektekostenverzekering afspraken gemaakt voor de behandeling van een aantal chronische ziekten. Op dit moment zijn dat Diabetes Mellitus, COPD (chronische obstructieve longziekten) en CVR (hartvaatziekten). De ziektekostenverzekering stelt daarvoor geld beschikbaar aan de zorggroep. De zorggroep vergoedt de declaratie van uw behandeling binnen zo’n behandelafspraak (dbc) aan de zorgverlener, bijvoorbeeld de diëtist. Dit geldt alleen als de diëtist is aangesloten bij de zorggroep. Voor iedere chronische ziekte worden aparte afspraken gemaakt over het aantal te vergoeden consulten. De kosten worden niet verrekend met uw eigen risico.

 

.