Links

Patiëntenverenigingen websites

In dit overzicht zijn adressen opgenomen van patiëntenverenigingen en diverse organisaties die voorlichting geven over voeding en/of diëten.

Allergie/Intolerantie

Bloedziekten

Brandwonden

Dementie

Diabetes

Eetstoornis

  • www.naeweb.nl  Kenniscentrum eetstoornissen

Gehandicapten

  • www.iederin.nl Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
  • www.bosk.nl Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap

Hart- en vaatziekten

Infectieziekten

Longziekten

Maag-darm-leverziekten

Neurologische aandoeningen

Nierziekten

  • www.nvn.nl Nierpatiënten vereniging Nederland 

Oncologische aandoeningen

 Overgewicht & obesitas

 Verslaving

Verstandelijke beperking

Algemene informatie over voeding

Overige informatie