Contact met de stuurgroep van DINETT

Wilt u contact of hebt u een vraag aan de stuurgroep van DINETT?
Stuur een email naar: secretariaatdinett@jbz.nl