Zorgpad Diabetes Gravidarum (zwangerschapsdiabetes)

Aanleiding
Het aantal vrouwen met DG is in de laatste jaren fors toegenomen. Tevens zien de gynaecologen ook een toename van complicaties bij vrouwen met DG. Hierdoor neemt de druk op de ziekenhuiszorg voor zowel gynaecologie als diëtetiek toe. Er bestaat een samenwerking tussen de coöperatie Verloskundigen Den Bosch en omstreken en de gynaecologen van het JBZ.
De verloskundigen in de 1e lijn screenen vrouwen op zwangerschapsdiabetes. In plaats van door te verwijzen naar de gynaecoloog, stelden zij zich de vraag of zij deze patiënten zelf zouden kunnen behandelen in samenwerking met diëtisten in de 1e lijn.

Ontwikkeling zorgpad
In overleg met verschillende disciplines is er een transmuraal zorgpad ontwikkeld. Hierbij is vastgelegd hoe het zorgtraject van een patiënt met zwangerschapsdiabetes is.
Vanuit gynaecologie bestond de wens om samen te werken met ca 5-6 diëtisten in de 1e lijn en er een goede spreiding is over de regio Den Bosch. Het idee hierachter is dat deze diëtisten na een scholing expertise op kunnen bouwen en dat de overleglijnen kort zijn. Verloskundigen uit Den Bosch eo hebben aangegeven met welke diëtisten zij al samenwerkten. Vervolgens is binnen DINETT gekeken welke diëtisten hiervoor benaderd konden worden.

Zorgpad
Vanaf januari 2016 is het zorgpad gestart.
De zwangere die door de verloskundige gescreend wordt op DG en een gestoorde OGTT (orale glucose tolerantie test) heeft, wordt verwezen naar één van deze diëtisten. Er wordt binnen één week een dieetadvies gegeven en een bloedsuikermeter verstrekt. Vervolgens geeft de zwangere via Mysugarapp twee keer per week de bloedsuikercurves door aan het monitoringscentrum van het JBZ. Bij goede streefwaarden blijft de zwangere onder behandeling van verloskundige en diëtist 1e lijn. Bij noodzaak van insuline gaat de vrouw over naar de 2e lijn.

In de komende periode wordt het zorgpad vernieuwd. Dit gebeurt in overleg met gynaecologie JBZ, internist JBZ (Henry Jansen), dvk en dtk JBZ, afgevaardigde van verloskundige 1e lijn en 1e lijns dietist Carla van Mensvoort. De brochure voedingsadviezen bij DG zal worden aangepast.
Verder is er jaarlijks een bijeenkomst met de deelnemers voor evaluatie en casuïstiekbespreking

Betrokken zorgverleners
Verloskundige 1e lijn (van de VSV=verloskundig samenwerkingsverband): Eline Dirken
Diëtisten 1e lijn: Mirjam Cleveringa, Esther Grauss, Ellen Kant, Femke van Liere, Carla van Mensvoort, Marga van Vugt, Naomi de Werdt
Diëtisten JBZ: Clementine Wentink en Angelique Spijkers (voorzitters werkgroep)
Diabetesverpleegkundige van JBZ: Marianne Pijnenburg
Gynaecologen JBZ
Internist JBZ: Henry Jansen