Over sponsoren

Met behulp van sponsoring streeft DINETT ernaar de volgende doelen te bereiken:

  • het  maken en onderhoud van DINETT-website
  • bevordering van de diëtetiek in het DINETT-werkgebied
  • innovatie en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten
  • directe of indirecte verbetering van de zorg aan patiënten

In principe kan ieder bedrijf en/of organisatie sponsor worden van DINETT. Daarbij is leidend dat de onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van DINETT en de sponsor niet in het geding komen. Sponsoring mag niet tot doel hebben het direct of indirect verkrijgen van ongewenste invloed van de sponsor op het beleid of activiteiten van DINETT. DINETT behoudt zich het recht voor om een sponsor te weigeren of om de sponsorovereenkomst op te zeggen als de samenwerking niet verloopt volgens contractafspraken of volgens de hiervoor genoemde uitgangspunten. DINETT kan meerdere sponsoren tegelijk hebben. In principe kan een bedrijf net zo lang sponsor blijven als het bedrijf en DINETT dit wensen, mits er, met inachtneming van de uitgangspunten van het sponsorbeleid, geen bezwaren zijn tegen continuering van deze relatie. Het staat DINETT vrij om een sponsorovereenkomst te sluiten met bedrijven die directe concurrenten zijn van een andere reeds bestaande sponsorrelatie.